What is National Research Foundation?

80 ViewsWhat is National Research Foundation? Realising the need and importance of research in the country’s growth and development, India has decided to step forth in the field of research. The Union Cabinet has approved the National Research Foundation Bill, 2023. It aims to encourage research and development in India’s universities, colleges, research institutions, and …

What is National Research Foundation? Read More »

കാതൽ കമ്പാർട്മെൻറ്

88 Viewsകാതൽ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ജീവിതയാത്ര ഇരുപത്തിമൂന്നാം ലാപ്പ് പിന്നിട്ട സമയം ജീവിതമിങ്ങനെ യാതൊരു എത്തും പിടിയുമില്ലാതെ ഒഴുകികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.കൊറോണയുടെ വരവ് ജീവിതമങ് മൊത്തത്തിൽ മടുപ്പിച്ചിരുന്നു.പുറത്തേക്കുള്ള യാത്രകൾ കുറഞ്ഞ് ജീവിതം മുറിയുടെ നാലു ചുവരുകളിലേക്കും ഫോണിന്റെ അഞ്ചരയിഞ്ച് സ്ക്രീനിലേക്കും ചുരുങ്ങിയിരുന്ന സമയം.കൂട്ടുകാർ പലരും ജീവിതം കരുപിടിപ്പിക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലും ബാക്കിയുള്ളവർ കാനഡ വിസയെടുക്കുന്ന തിരക്കിലും.അങ്ങനെ നമ്മുടെ അനിയൻ പുള്ളിയും ശരാശരി മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിയുടെ സ്വപ്നപാതയായ കാനഡയിലേക്കൊരു വിസ എന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു.. IELTS എന്ന കടമ്പയും വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതമെന്ന ഹിമാലയൻ ടാസ്ക്കും …

കാതൽ കമ്പാർട്മെൻറ് Read More »

A PIECE THAT NEVER FITS

70 ViewsA Piece That Never Fits Warm was she,my heart whispered..Staring at the soulless portrait of my dear wife..Which was kept away from the bunch of our ancestorsWho were still pulling the strings of our little puppet act..Through their sharp gazing eyes.. Short and skinny was she,Her hair pulled back in..Her head behind her mother’s …

A PIECE THAT NEVER FITS Read More »

नन्ना की चप्पल

85 Viewsनन्ना की चप्पल आज भोर से ही मेरी चप्पल गुम है, पता नहीं कहाँ चली गई कब से ढूंढ रही हूँ मिलने का नाम ही नहीं ले रही है| दिन तक तो ठीक था, वह अधिक प्रयोग में नहीं आती परन्तु साँझ होते ही मुझे उसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है| साँझ होते ही एक …

नन्ना की चप्पल Read More »

ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം മൂല്യച്യുതി നേരിടുന്നുവോ ?

87 Viewsഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം മൂല്യച്യുതി നേരിടുന്നുവോ? ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വശക്തികളുടെ അധിനിവേശത്തിന് ശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കാലുകുത്തിയ ഇന്ത്യൻ ജനത വ്യക്തമായ പദ്ധതിയാവിഷ്കരണത്തിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ടു പോയത്. സാമ്പത്തികമായും , സാമൂഹികമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും ഇകഴ്ത്തപ്പെട്ട ഇന്ത്യാ മഹാരാജ്യത്തിന് പുരോഗതിയുടെ ഛായം നൽകിയത് മഹത്തായ ജനാധിപതൃ സംസ്കാരവും ഭരണഘടനാമൂല്യങ്ങളുമാണ്.  നമുക്കൊപ്പം ജനാധിപത്യം നേടിയ പല രാജ്യങ്ങളും ഇടയ്ക്കു വെച്ച് ഏകാധിപത്യത്തിലേക്കും പട്ടാള ഭരണത്തി ലോക്കുമൊക്കെ വഴുതി വീണെങ്കിലും, ഇന്ത്യ ഈ കാലമത്രയും ജനാധിപത്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചു നിന്നു.  ജാതി, മതം, ഭാഷ, പ്രദേശം, …

ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം മൂല്യച്യുതി നേരിടുന്നുവോ ? Read More »

ജാതിമരങ്ങൾ

100 Viewsജാതിമരങ്ങൾ “‘അമ്മ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തെ, നല്ല പയ്യനാ അമ്മേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഒരുപാട് ” പരിചയപെട്ടിട്ടു അധികനാൾ ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു അടുപ്പമായിരുന്നു എനിക്ക് അവനുമായി. ഉശിരൻ മീശയിലോ ആകാരവടിവിലോ വീണുപോകുന്ന ഒരു കൗമാര പ്രണയമല്ല, സ്വത്തും പണവും ആസ്തിയും നോക്കി തിരഞ്ഞെടുത്ത പുതിയകാലത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രണയവും അല്ല. അവിടം സുരക്ഷിതമാണെന്ന തിരിച്ചറിവിൽ ഉടലെടുത്ത ആശ്വാസം അവന്റെ മുന്നിൽ മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന എന്റെ ആടിതീർക്കാത്ത കുട്ടികാലം മാറ്റാരിലും തോന്നാത്ത വിശ്വാസം ഇത് മൂന്നും കൂടെ …

ജാതിമരങ്ങൾ Read More »

Age of Production

89 Views Age of Production You talked to me when someone threw a pebble around the grass. The waves wandering there whispered shhhh… I went into my subconscious sleep and lit the golden lamp of earth. I found a pen lying there unarmed and unloaded Many stories hath the pen mused over to come to …

Age of Production Read More »