നാളെയിവിടെ

76 Views

നാളെയിവിടെ

അന്നിവിടെ
മൂന്നു വീടും
മുപ്പതു പേരും
ഉണ്ടായിരുന്നു!

ഇന്നിവിടെ
മുപ്പതു വീടും
മൂന്നു പേരുമുണ്ട്.

നാളെയിവിടെ
ചരിത്രം ഉണരും,

ജീവന്റെ കൈയ്യൊപ്പ് കണ്ടെത്തി
മനുഷ്യന്റെ ആമുഖം
നെയ്തു തീർക്കും.

അതു കാണാൻ
ഐഡന്റിറ്റി കാർഡു
തപ്പി നടന്ന
കുട്ടികൾ ക്യൂവിൽ
മുന്നേ നിൽക്കും.

Anagha Udayan is a young writer from , a little semi-rural town called Kothamangalam in Kerala. She is an aspiring writer with her own unique perspective and viewpoint. She thinks that the pen is a powerful tool that can give voice to voiceless.
Anagha Udayan
Writer

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 3.5 / 5. Vote count: 15

No votes so far! Be the first to rate this post.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x